Παρουσιάσεις Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών του εαρινου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28/6/2017 και είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Χρήστος Ηλιούδης

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)  Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή έως 9 Ιουλίου 2018.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν. Έως το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εδώ