Προκήρυξη για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers-USA στα πλαίσια Erasmus+

Υπογράφηκε το inter-institutional agreement μεταξύ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Παν. Rutgers-USA (http://www.rutgers.edu/) για την υποστήριξη της κινητικότητας στα πλαίσια του Erasmus+. Προβλέπεται η μετακίνηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια στο Παν. Rutgers για εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας 2017-2018

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

MSc Thesis presentetions

Οι παρουσιάσεις των διπλωματικών εργασιών του εαρινου εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 28/6/2017 και είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους