Μαθήματα 1ου Εξαμήνου

ΚΩΔ ΜΑΘΗΜΑ Π.Μ.(ECTS) ΩΡΕΣ/ΕΒΔ.
Μ101 Μεθοδολογίες Έρευνας 6 3
Μ102 Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές Εφαρμογές 6 3
Μ103 Ασφάλεια Διαδικτυακών Πληροφοριακών Συστημάτων 6 3
Μ104 Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού 6 3
Μ105 Κοινωνική Δικτύωση 6 3