Διδάσκοντες

Μέλη ΕΠ τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Παναγιώτης Αδαμίδης adamidis@it.teithe.gr
Κωνσταντίνος Γουλιάνας gouliana@it.teithe.gr
Δημήτριος Δέρβος dad@it.teithe.gr
Κωνσταντίνος Διαμαντάρας (Πρόεδρος τμήματος) kdiamant@it.teithe.gr
Χρήστος Ηλιούδης (Διευθυντής ΠΜΣ) iliou@it.teithe.gr
Ευκλείδης Κεραμόπουλος euclid@it.teithe.gr
Βασίλειος Κώστογλου vkostogl@it.teithe.gr
Μιχάλης Σαλαμπάσης msa@it.teithe.gr
Κερστιν Σιάκα siaka@it.teithe.gr
Αντώνης Σιδηρόπουλος asidirop@it.teithe.gr
Δημοσθένης Σταμάτης demos@it.teithe.gr
Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr
Περικλής Χατζημίσιος peris@it.teithe.gr
Συνεργάτες και Μέλη ΕΠ/ΔΕΠ άλλων τμημάτων
Εμμανουήλ Βοζαλής emanus@gmail.com
Αθανάσιος Ιωσηφίδης aiosifidis@el.teithe.gr
Λεωνιδας Καραμητόπουλος lkaramit@otenet.gr
Αλέξανδρος Παπανικολάου alxpapanikolaou@gmail.com
Κωνσταντίνος Ράντος kostas@rantos.com
Παναγιώτης Σαρηγιαννίδης psarigiannidis@uowm.gr
Παναγιώτης Φουληράς pfoul@uom.gr