Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του τμήματος Μηχ. Πληροφορικής οι παρουσιάσεις των ακόλουθων διπλωματικών εργασιών του ΠΜΣ

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη κινητής εφαρμογής για την αναγνώριση αξιοθέατων και την παροχή ψηφιακών πληροφοριών με χρήση επαυξημένης πραγματικότητας”
  • MLPACK: Ευέλικτη βιβλιοθήκη Μηχανικής Μάθησης σε γλώσσα C++
  • Ανάλυση της συσχέτισης γονιδίων με τον καρκίνο του ήπατος χρησιμοποιώντας μεθόδους Μηχανικής Μάθησης
  • Ανάλυση συναισθήματος κριτικών προϊόντων με μεθόδους μηχανικής μάθησης σύμφωνα με τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους

Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε κάθε ενδιαφερόμενο

 

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή έως 1 Σεπτεμβρίου 2019.

Η φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δωρεάν. Έως το 35% των μαθημάτων θα πραγματοποιούνται εξ’ αποστάσεων μέσω πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης

Δείτε την πρόσκληση εδώ