Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι ολοκληρωμένες ΜΔΕ Θα εξετασθούν την Τεταρτη 28/6/2017 από τις 9:00 – 14:00. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται παράλληλα σε δυο αίθουσες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας 2017-2018

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.

IEEE EDS Mini-Colloquium “Wearables and Internet of Things”

Το IEEE Electron Devices Society (EDS), το Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το IEEE ATEITHE Student Branch συνδιοργανώνουν το IEEE EDS Mini-Colloquium με τίτλο “Wearables and Internet of Things”

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας 2016-2017

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 4ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.Ε.) στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για εισαγωγή.