Προκήρυξη για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers-USA στα πλαίσια Erasmus+

Υπογράφηκε το inter-institutional agreement μεταξύ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Παν. Rutgers-USA (http://www.rutgers.edu/) για την υποστήριξη της κινητικότητας στα πλαίσια του Erasmus+. Προβλέπεται η μετακίνηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια στο Παν. Rutgers για εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι ολοκληρωμένες ΜΔΕ Θα εξετασθούν την Τεταρτη 28/6/2017 από τις 9:00 – 14:00. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται παράλληλα σε δυο αίθουσες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας 2017-2018

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 6ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Ειδίκευσης στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

IEEE EDS Mini-Colloquium “Wearables and Internet of Things”

Το IEEE Electron Devices Society (EDS), το Ερευνητικό Εργαστήριο Συστημάτων Υπολογιστών, Ασφάλειας και Δικτύων (ΣΥΑΔ) του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το IEEE ATEITHE Student Branch συνδιοργανώνουν το IEEE EDS Mini-Colloquium με τίτλο “Wearables and Internet of Things”