Τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην τελετή απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του ΠΜΣ: “Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου – Web Intelligence” που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 στις 12:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων «Φίλιππος»

Προκήρυξη για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Rutgers-USA στα πλαίσια Erasmus+

Υπογράφηκε το inter-institutional agreement μεταξύ του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης και του Παν. Rutgers-USA (http://www.rutgers.edu/) για την υποστήριξη της κινητικότητας στα πλαίσια του Erasmus+. Προβλέπεται η μετακίνηση μεταπτυχιακού φοιτητή/τρια στο Παν. Rutgers για εκπόνηση έρευνας στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας.

Πρόγραμμα παρουσιάσεων Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

Οι ολοκληρωμένες ΜΔΕ Θα εξετασθούν την Τεταρτη 28/6/2017 από τις 9:00 – 14:00. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται παράλληλα σε δυο αίθουσες και σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται. Οι παρουσιάσεις είναι ανοιχτές σε όλους τους ενδιαφερόμενους.